เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต

more
เครื่องมือวัดไฟฟ้ าสถิต:SSD DX
 • เป็นเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้ าสถิตแบบ multi-function
 • ตรวจสอบค่าไฟฟ้ าสถิตความละเอียด 1 โวลท์ (Static Field)
 • ตรวจสอบค่าความสมดุลประจุ(Ion Balance)
 • ตรวจสอบค่าความเร็วการสลายประจุ(Decay Time)
 • ขนาดเล็ก น้าหนักเบา พกพาไปใน Line การผลิตได้สะดวก
 • อ่านค่า ได้ตั้งแต่ ±1 - ±19.99 KV
 • ขนาด 66 x 25 x 150 mm.
 • ผลิตจาก SSD ประเทศญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
more
เครื่องมือตรวจสอบค่า ความต้านทานรองเท้า ไฟฟ้ าสถิต:Shoes Tester H0606
 • มีความเที่ยงตรง ถูกต้องสูง
 • หน้อจอแสดงผลแบบ LED ขนาด ใหญ่
 • สามารถปรับตั้งค่า ต่าสุดและสูงสุดได้
 • อ่า นค่า ได้ตั้งแต่ 0.00 ถึง±19.99 Mega Ohm
 • ขนาดตัวเครอื่ ง 230 x 185 x 71 mm.
 • Foot Plate มาพร้อมกับตัวเครื่อง พร้อมติดตั้งใช้งาน
 • ผลิตจาก SSD ประเทศญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
more
เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต:SSD DZ-4
 • รุ่นใหม่ล่าสุด
 • หน้อจอแสดงผลขนาดใหญ่ LED สะท้อนแสง สามารถอ่านค่าได้ในพื้นที่ไม่มีแสงไฟ เช่น ในเครื่องจักรต่างๆ
 • มี Plate เป็น Option เสริมสามารถวัดค่าไฟฟ้าสถิคที่ตัวคนได้
 • ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาไปใน Line การผลิตได้สะดวก
 • Calibrate ได้ในประเทศไทย
 • ตัวเซนเซอร์สามารถปรับมุมองศาได้ ง่ายต่อการวัดและการอ่านค่า
 • อ่านค่าได้ตั้งแต่ ±0.01 - ±19.99 KV
 • ขนาด 66 x 22 x 138 mm.
 • ผลิตจาก SSD ประเทศญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
more
เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตความละเอียดสูง: SSD DS3H
 • มีความเที่ยงตรง ถูกต้องสูง
 • มีสาย Probe Sensor แยกกับตัวเครื่อง
 • อ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 - ±19.99 KV
 • ขนาด 202 x 182 x 61 mm.
 • ผลิตจาก SSD ประเทศญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
more
เครื่อง Charge Plate Monitor แบบพกพา: SSD DP
 • รุ่นใหม่ล่าสุด
 • ปรับตั้งค่าในการวัดได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถปรับตั้งค่าการวัดตามต้องการได้ เช่น ±1000- ±100 V, ±1000- ± 50 V, ±200 - ±20 V, ±100 - ±10 V
 • ตัวเซนเซอร์สามารถปรับมุมองศาได้ ง่ายต่อการวัดและการอ่านค่า
 • ขนาด 71 x 174 x 31 mm.
 • ผลิตจาก SSD ประเทศญี่ปุ่น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

HOME | ABOUT US | PRODUCTS | KNOWLEDGE | CONTACTS
Copyright 2011 © Integrated Supplies Company Limited